ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ต้นกำเนิดของกระดาษลูกฟูก
          กระดาษลูกฟูกเกิดขึ้น ในทศวรรษที่ 19 จากกลุ่มของแฟชั่นเสื้อผ้า โดยการนำผ้ามาพับเป็นปกคอและปลายแขนเสื้อ จากการพับผ้าไปมาแล้วรีด
ทับนั้นจึงเกิดแนวความคิดโดยใช้เครื่องทำให้เกิดเป็นลอนคลื่นโดยใช้ลูกเหล็กสองลูกที่ทำเป็นลอนประกบกันแล้วหมุน ในปี 1856 Healey
และ Allen ชาวอังกฤษ ได้ค้นพบการนำกระดาษเข้ามาทำเป็นลอนแล้วจึงนำมาใช้ในหมวกทรงสูงทำให้หมวกอยู่ทรงได้ดีจึงใช้กันมากในสังคมอังกฤษยุคนั้น
เริ่มต้นของการ Packaging
        ในปี 1871 Albert L.Jones ชาวอเมริกา ได้นำกระดาษที่ทำเป็นลอนมาประยุกตใ์ช้งาน โดยนำมาห่อหุ้มสินค้า ซึ่งสินค้าที่ถูกห่อหุ้มในครั้งแรกเป็นขวดแก้ว และชุดตะเกียงน้ำมันกาดต่อมาในปี 1874 ได้มีการจดสิทธิบัตรแนวความคิดที่จะไม่ให้กระดาษที่ขึ้นรูปเป็นลอนมีการยึดตัวออก จึงได้นำกระดาษแผ่นเรียบมา
ประกบติดกันจึงเกิดเป็นกระดาษ 2 ชั้น หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาคิดค้นเครื่องจักรในการผลิตจาก 1 ชั้น มาเป็น 2 ชั้น เป็นเครื่องแรกของโลก ในปี 1881 ใช้การหมุนจากกระดาษ 1 ชั้นที่เป็นลอนและมาประกบกับแผ่นเรียบจึงเกิดเป็น 2 ชั้นขึ้นและได้จดสิทธิบัตรในปี 1895 สิทธิบัตรของเครื่องผลิต
เดินกระดาษลูกฟูก โดยเป็นจุดเริ่มต้นของกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น และเริ่มทำเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูกจะมีน้ำหนักเบา
จึงได้ถูกนำมาใช้แทนไม้
การผลิตแผ่นลูกฟูก
          การผลิตแผ่นลูกฟูก Corrugating เป็นการนำเอากระดาษทำผิวกล่องและกระดาษทำลอนมาประกบกันโดยใช้เครื่องทำแผ่นลูกฟูก Corrugator เป็นแผ่นลูกฟูกชนิด 3 ชั้น ลอน ลอน หรือแผ่นลูกฟูกชนิด 5 ชั้น ลอน BC เพื่อนำไปผลิตเป็นกล่องต่อไป เครื่องทำแผ่นลูกฟูก เป็นเครื่องที่มีการผลิตแบบต่อเนื่อง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ Single FacerและDouble Facer Section ในเครื่องทำแผ่นลูกฟูกทั่วไปนั้น จะมีชุดทำลอนอยู่ 2 ชุด เพื่อผลิตเป็นแผ่นลูกฟูกได้ทั้งชนิด 3 ชั้น และ 5 ชั้น
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
          กระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก (Converting) คือ การนำแผ่นกระดาษลูกฟูกที่มีการทับเส้นที่ฝา จากเครื่อง Slitter Scorer แล้วมาผ่านเข้าเครื่อง Feed Unitของ
เครื่องพิมพ์โดยจะป้อนแผ่นกระดาษลูกฟูกเข้าไปทีละแผ่นเข้าไปยังPrinting Section เพื่อทำการพิมพ์บนกล่อง การพิมพ์จะมีจำนวนตู้สีและแม่พิมพ์ของแต่ละสีแยกออกจากกัน แผ่นกระดาษลูกฟูกจะผ่านเข้าตู้สีแล้วทำการพิมพ์ทีละสีจนครบตามต้องการ ระบบการพิมพ์ที่ใช้ส่วนมากจะเป็นแบบ Flexography โดยใช้หมึกแบบน้ำ (Water based Ink)
ประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูก
          1. เพื่อการขนส่ง สำหรับบรรจุสิน
          2. เพื่อป้องกันสินค้า ไม่ให้เสียหาย
          3. มีน้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้าย จัดวางง่าย
          4. เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าสามารถพิมพ์รายละเอียดสินค้ามรูปแบบที่สวยงาม
          5. เพื่อขายตัวสินค้า เพิ่มส่วนแบ่งตลาด โดยเป็นส่วนหนึ่งของการโชว์สินค้า
          6. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเสริมภาพพจน์ของผู้ผลิต
          7. เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาเข้าขบวนการผลิตใหม่ได้

: ที่มาของข้อมูล สมาคมการพิมพ์ไทย

ความรู้เกี่ยวกับกล่องกระดาษลูกฟูก
กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งเพื่อการขนส่ง และเพื่อการขายปลีก เนื่องจากมีราคาถูก น้ำหนักเบา สะดวกในการขนย้าย มีความสามารถในการปกป้องสินค้าง่ายต่อการขึ้นรูป เปิดใส่และปิด พร้อมทั้งสามารถพิมพ์ได้ อย่างสวยงาม เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน รวมทั้ง สามารถนำกลับเข้าขบวนการหมุนเวียน (Recycle) ได้
โครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูกโดยทั่วไป ประกอบด้วย ลอนกระดาษลูกฟูก 1 ชิ้น พร้อมกระดาษปะหน้าทำผิวกล่อง ด้านใน และด้านนอก อีก 2 ชั้น รวมเป็นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น

สำหรับกล่องที่ต้องการบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมาก หรือ ต้องการความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์เป็นพิเศษ ก็สามารถเลือกใช้ กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น หรือ 7 ชั้นได้

เกรดกระดาษที่นิยมนำมาผลิตกล่อง

KS กระดาษคราฟท์สีขาวสำหรับทำผิวกล่องมีความเรียบสำหรับ
กล่องที่ต้องการเน้นความสวยงาม และช่วยให้การพิมพ์ที่มีความ
ชัดเจน   นอกจากนี้ กระดาษ KS ยังมีความแข็งแรงสูง สามารถ
ปกป้องสินค้าได้ดี น้ำหนักมาตรฐาน : 170 กรัม/ตร.ม.
KA กระดาษคราฟท์สีเหลืองทอง มีความแข็งแรงทนทาน รองรับ
น้ำหนักได้ดีมากรวมถึงเป็นสีที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ในประเทศ
น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตร.ม.

KI กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลอ่อนทำผิวกล่องสีอ่อนสบายตาเหมาะ
กับงานพิมพ์ภาพหรือตัวหนังสือ นิยมใช้กับสินค้าที่ไม่ต้องการ 
ความ แข็งแรงมากเท่า KA เหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไป น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตร.ม.
KP กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทำผิวกล่อง มีโทนสีใกล้เคียงกับกระ
ดาษต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับกันในสากล ส่วนใหญ่ใช้ผลิตกล่อง
สำหรับสินค้าส่งออก น้ำหนักมาตรฐาน : 175, 275 กรัม/ตร.ม.

KT กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycled 
100%ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยยังคงความสวยงามและ
ความแข็ง แกร่ง น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150 กรัม/ตร.ม.

CA กระดาษคราฟท์ทำลอนลูกฟูก มีความแข็งแรงป้องกันแรงกระแทก
สำหรับทำลอนลูกฟูกต่างๆได้ทุกลอนให้ได้คุณภาพสูง แข็งแรงเหมาะสม
กับน้ำหนักมาตรฐานของกระดาษ รวมถึงนิยมนำมาใช้เป็นกระดาษทำ
ผิวกล่องด้านหลัง เป็นการลดต้นทุนน้ำหนักมาตรฐาน:105,125 กรัม.

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าและบริการ | ข้อมูลข่าวสาร | ความรู้เรื่องกระดาษ | สมัครงาน | ติดต่อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

โทร. 034-883422-4 ต่อฝ่ายขาย 108,109 แฟ็กซ์ 034-883421