ข้อมูลบริษัทโดยสังเขป
บริษัท โอเรียนท์ คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้รากฐานอันมั่นคงของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเจริญ ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 กว่า 40 ปี ที่ทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตกระดาษลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก
บริษัทได้สั่งสมความชำนาญ ประสบการณ์และได้นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรอันทันสมัย
มาใช้ เพื่อผลิตกระดาษลูกฟูกที่ได้มาตรฐาน และผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกคุณภาพสูงเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดทั่วประเทศปัจจุบัน บริษัท โอเรียนท์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
ดำเนินการโดยการบริหารของ คณะผู้บริหาร ด้วยทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท บนพื้นที่ 51 ไร่ ในจังหวัดสมุทรสาคร

Company Background
Orient Containers Company Limited was established under the solid foundation of Nam Chareon Limited Partnership which was founded in 1962.
With the expertise, experience, and high technology machines, we have produced high quality corrugated sheets and corrugated boxes to fulfill the market demand for over 40 years.
Today, Orient Containers Company Limited is operated by board of director with an initial registered capital of 60 million baht on the area of 51 rai in Samutsakorn province.บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการผลิตกระดาษลูกฟูกด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีการ
ตรวจสอบมาตรฐานทุกขั้นตอนการผลิตด้วยเครื่องมือตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูงจึง ทำให้กระดาษที่ผลิต
ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อใช้ในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก เหมาะสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท
และที่สำคัญสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน

Was established with an objective to launch a manufacturing of cardboard paper using advanced machinery for quality productionevery step of the way.
With highly effective quality control equipment, cardboard papers produced by Orientcontainer


บริษัทได้จัดให้มีการบริการแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าของเรา อาทิการบริการให้คำปรึกษา และรับออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตรงตามความต้องการและประโยชน์ใช้สอย โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความแข็งแรงทนทานภายใต้ การควบคุมดูแลของแผนกตรวจสอบก่อนส่งลูกค้า ตลอดจนได้จัดอบรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มมาตรฐานด้านบริการอย่างต่อเนื่อง

providers integrated services to its clients – from consultant service to computer – aided design operation to meet the client’s utmost requirements. Strong quality control and in section unit ensures product durability and quality before delivery. In terms of human resources, the company continuously conducts personnel training in order to raise the service standards.

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | สินค้าและบริการ | ข้อมูลข่าวสาร | ความรู้เรื่องกระดาษ | สมัครงาน | ติดต่อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

โทร. 034-883422-4 ต่อฝ่ายขาย 108,109 แฟ็กซ์ 034-883421